Telefon
02164428313

Hoşgeldiniz

YUMURCAK ANAOKULU'nun vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, bireysel farklılıkları,ilgi alanları, yetenekleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan eğitimprogramları ve etkinlikleri, özgüven duygusu gelişmiş, kendini rahatça ifadeedebilen, bir sonraki eğitim basamaklarına hazır olan,tüm gelişim alanlarınıngelişimine önem veren, çocukların yaratıcılıklarını destekleyen eğitimanlayışını benimseyen, aile katılım çalışmalarına önem veren, emsalleriarasında önemli bir yere sahip ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

YUMURCAK ANAOKULU'nda öğrenciler alanında yetiştirilmiş öğretmenler tarafından ezbere dayalı olarak değil, yaparak yaşayarak öğrenme modeline uygun eğitim programları uygulanarak ulaşmaktadır. çocuklar kendine güvenen, öz saygısı gelişmiş, Türk Milli Eğitiminin ve Okulöncesi Eğitiminin amaçların doğrultusunda sorumluluk sahibi, kendi haklarını koruyabilen ve ayrıca başkalarının haklarına saygı gösteren, vatan, millet, bayrak gibi kavramları öğrenerek ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.   2 yaş oyun grubu, 3-6 yaş grubu çocukların, fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişimlerine uygun ortamları hazırlamak ve nitelikli elemanların uyguladığı düzenli programlar aracılığıyla, hem çocuklarımız, hem ülkemiz, hemde insanlık adına topluma sağlıklı bireyler kazandırmaktadır.