Etkinlikler

 • YIL SONU GÖSTERİMİZ
 • UZMAN ÖĞRETMENLERLE YAPILAN BRANŞ DERSLERİMİZDE ÇOCUKLARIMIZIN KÜÇÜK YAŞTA YETENEKLERİ KEŞFEDİLİR.
 • 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
 • GÜLEN YÜZLER, MUTLU YARINLAR
  ----
 • YUMURCAK ANAOKULUMUZDA YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ
  Ana Okulu'nda mutfak etkinliği yaparak el göz koordinasyonu ve zihinsel gelişimi destekliyoruz.
 • MALTEPE YUMURCAK ANAOKULUNDA EĞLENEREK ÖĞRENİLİR
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ
  Çocuk Hakları Bildirgesi

  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi şağıdaki maddelerden oluşmaktadır. Anne, Baba, Öğretmen ve tüm büyüklerin bu haklara saygılı olması dileğiyle

  1. Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırım

Yumurcak Anaokulu Maltepe de,öğleden önce her gün ingilizce dersi olup,çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.Ders sırasında öğretmenimizin yapılan etkinliğe göre yönergeleri ingilizce vermesi çocuğun etkinliği yaptığı anda bunun ingilizce söylenişini de duymasını ve uygulamasını sağlıyor.Öğrenmenin kalıcılığı tüm duyularımıza hitap etmesi ile olur.Bu yüzden okulumuzda yaparak-yaşayarak öğrenme metodu her derste uygulanmaktadır.
GARDNER’IN ÇOKLU ZEKA KURAMI 

        Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner zeka kavramına farklı bir boyut getirdi ve insanlardaki zekanın tek bir boyutta değil,çok farklı boyutlarda değerlendirilmesi gerçeğini ortaya attı.

           Gardner  zekayı,”bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme,günlük yaşantısında karşılaştığı sorunları etkin ve verimli şekilde çözebilme yeteneği” olarak tanımlamaktadır(1995).

        Prof. Gardner, yıllar boyu hakimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekaya sahip oldukları IQ denilen zeka anlayışını kırdı. Ona göre insanların sahip oldukları çoklu zekaların her biri yaşamak, öğrenmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtır. Gardner, çoklu zeka kuramına ilişkin ve bilimsel kanıtları sunarken, büyük ölçüde beyin araştırmalarına ve nöro-psikolojiye dayanmıştır. Bundan dolayı kuram tartışmasız büyük bir kabul görmüştür.

          ÇOKLU ZEKA

      Üzerinde görüş birliğine varılmış 8 çeşit zeka olmakla birlikte 9. zeka çeşidi olarak Gardner,Varoluşçu Zeka’nın da olası bir zeka tipi olduğunu vurgulamaktadır. Her normal insan bu 8 yada 9 çeşit zekayı belirli bir noktaya getirir.

 Çoklu zeka kuramında 8 çeşit zeka belirlenmiştir. Bunlar:
Sözel / Dilsel (verbal/linguistic) Zeka 
Mantıksal / Matematiksel (logical/mathematical) Zeka 
Görsel / Uzamsal (visual/spatial) Zeka 
Bedensel / Kinestetik (bodily/kinesthetic) Zeka 
Müziksel/ Ritmik (musical/rhytmic) Zeka 
Kişiler arası / Sosyal (interpersonal) Zeka 
Kişisel / İçsel (özedönük/interpersonal) Zeka 
Doğa Zekası 
Yumurcak Anaokulu Maltepe


Web Tasarım Panorama Ajans