Etkinlikler

 • YIL SONU GÖSTERİMİZ
 • UZMAN ÖĞRETMENLERLE YAPILAN BRANŞ DERSLERİMİZDE ÇOCUKLARIMIZIN KÜÇÜK YAŞTA YETENEKLERİ KEŞFEDİLİR.
 • 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
 • GÜLEN YÜZLER, MUTLU YARINLAR
  ----
 • YUMURCAK ANAOKULUMUZDA YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ
  Ana Okulu'nda mutfak etkinliği yaparak el göz koordinasyonu ve zihinsel gelişimi destekliyoruz.
 • MALTEPE YUMURCAK ANAOKULUNDA EĞLENEREK ÖĞRENİLİR
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ
  Çocuk Hakları Bildirgesi

  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi şağıdaki maddelerden oluşmaktadır. Anne, Baba, Öğretmen ve tüm büyüklerin bu haklara saygılı olması dileğiyle

  1. Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırım

                    2013-2014  EÄÄ°TÄ°M ÃÄRETÄ°M KAYITLARIMIZ BAÅLAMIÅTIR.ERKEN KAYITTA ÃZEL Ä°NDÄ°RÄ°MLERÄ°MÄ°ZDEN YARARLANMAK Ä°ÃÄ°N KAYIT TALEP FORMUNU DOLDURUP GÃNDERMENÄ°Z YETERLÄ°DÄ°R.SÄ°ZÄ°NLE EN KISA SÃREDE Ä°RTÄ°BATA GEÃÄ°LECEKTÄ°R.

 

  GÃLEN YÃZLER,MUTLU YARINLAR

                            YUMURCAK ANAOKULUNDA 

Yumurcak Anaokulu - MALTEPE , anaokulu, anaokulları, anaokul ve anaokullar için hazırlanan  mevzuata uygun olarak eÄitim vermektedir.Yumurcak Ana okulları â Maltepe '' eÄitimin ''dıÅında , yine anaokul, anaokulları ve anaokulu için hazırlanan ''öÄretimi'' de büyük bir baÅarı ile uygulamaktadır. Tüm branÅ dersleri, konusunda uzman branŠöÄretmenleri nezaretinde uygulanmaktadır.Anaokulumuzda Yaparak yaÅayarak,aktif öÄrenmeyi vurgulayan Etkinlikler ile Ãoklu zeka, High Scope, Recio emillia gibi modern eÄitim yöntemleri uygulanmaktadır.


       Maltepedeki  anaokulları  arasındaki Yumurcak Ãocukevi - Maltepe, okul müdürü baÅta olmak üzere, Yumurcak  Ãocukevi personeli olarak; Ãocuklarımızın sevgi, Åefkat, huzur içinde geliÅimlerini desteklemek için uygun ortam oluÅturmak ve Yumurcak Anaokulu 'nda eÄitim gören çocuklarımıza saÄlıklı, özellikle hijyenik bir mekân sunmak, 2 katlı dublex  modern binasında, eÄitim ve öÄretim kalitesinden  Ã¶dün vermeden, yeniliÄe açık, çaÄdaÅ, özellikle ATATÃRK Ä°lke ve Devrimlerine sonuna kadar baÄlı bir eÄitim anlayıÅı sunmak bizim en büyük hedefimizdir.


        Ãocuklarımıza Vatan, Millet, Bayrak,  Aile Sevgisi aÅılamak, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliÅmelerine yardımcı olmak,Yumurcak Anaokulu - Maltepe â de eÄitim ve öÄretim gören çocuklarımızın, kiÅilik geliÅimlerini eÄitim yoluyla yönlendirmek, kalıcı olumlu davranıŠdeÄiÅiklikleri kazandırarak, çocuklarımızı  Ä°lköÄretime ve hayata hazırlamak,bizim en büyük hedefimizdir.Yumurcak Ãocukyuvası - Maltepe ,  sadece eÄitim ve öÄretim gören çocuklarımıza deÄil velilerimizin ve personelimizin memnuniyetine deÄer vermekte, iÅbirliÄi içinde çalıÅmaktadır.


         Maltepedeki anaokullar  arasındaki Yumurcak Ãocukevi â nde   , herkesin fikir ve düÅünceleri önemlidir. Bu anlamda belirli dönemlerde , okulumuzda eÄitim ve öÄrenim gören çocuklarımızın anne ve babalarıyla fikir alıŠveriÅinde bulunulmaktadır.  Okulumuzda eÄitim ve öÄretim gören çocuklarımıza en iyisini ve en doÄrusunu verme yolunda çoÄulcu zihniyeti dinlemektedir. Yumurcak Anaokulları   bu anlamda kendisini sürekli olarak geliÅtiren ,yenileyen bir anaokuldur.


       Yumurcak Ãocukevi â Maltepe  günümüz teknolojisini çok yakından takip etmekte bu anlamda  eÄitim ve öÄretim için geçerli tüm teknolojik  imkanları  kullanmaktadır. Günümüzün  en son teknolojilerinden biri olan SANAL TUR'  u hayata geçirmiÅ  ,okulumuza  gelmeden 360 derece, sanki okulun içindeymiÅ gibi gezebilme imkanını  saÄlamıÅ, böylece çalıÅan anne ve babaları da düÅünmüŠ, anne ve babaların zamanlarını en iyi Åekilde kullanmalarına yardımcı olmuÅtur.  Anaokulu maltepe , anaokullar maltepe , anaokulları maltepe , yuva maltepe , kreÅ maltepe , çocukevi maltepe ve okul öncesi eÄitimin tüm imkanlarını kullanan bir EÄitim ve ÃÄretim Kurumu olmak,Yumurcak Ãocukevleriâ nin birinci derece hedef politikasıdır. Bu hedeflere ulaÅırken eÄitim ve öÄretim kalitesinden , sebep her ne olursa olsun asla taviz vermemektedir. anaokulu maltepe , Yumurcak Anaokulu â anaokulu Maltepe , kreÅ, çocukevi, yuva, çocuk bakımevleri' nden  farklı olarak, anaokul, anaokulları, anaokulu maltepe , anaokullar ve okul öncesi eÄitime uygun, öÄrenim  vermektedir. Anaokulumuzda , kreÅ, çocukevi, yuva, çocukbakım evleri' nin  Ã¼zerinde bir eÄitim sistemi uygulanmakla beraber , okul öncesi eÄitim ve öÄretim sistemi özel olarak  uygulanmaktadır. Yumurcak Ãocukevi â nde  eÄitim ve öÄretim gören  tüm öÄrencilerimiz ; yaÅayarak öÄrenme, öÄrenirken eÄlenme metodları kullanılarak anaokul , anaokulu, anaokulları ve anaokullar seviyesinde eÄitim ve öÄretim almaktadırlar.


      Yumurcak Anaokulu â Kartal , TÃRKÄ°YE  ' mizin geleceÄi olan çocuklarımızı , en iyi Åekilde yetiÅtirmek için uÄraÅmakta, iyi eÄitim ve öÄretimin gelecekte Ãlkemizi daha refah ülkeler seviyesine   çıkaracaÄını  düÅünmektedir.  Bu  anlamda çocuklar  yetiÅtirmekte, elinden gelenin en iyisini hiç taviz vermeden yapmakta , yapmaya da devam etmektedir. Maltepedeki Anaokulları  arasındaki Yumurcak Anaokulu sizlere en iyi hizmeti vermek için tüm gücünü ve enerjisini kullanmaktadır.

                          

                                          YUMURCAK ANAOKULU - MALTEPE

                                                  '' GeleceÄimizin Anahtarı ''

 

                                             Ana Okulu- Maltepe - Ä°STANBUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 anaokulu maltepe ; anaokul maltepe ; anaokulları maltepe ; maltepe  anaokulu ; anaokul maltepe ; anaokulları maltepe ; maltepe anaokulları ; zümrütevler çocukevi ;  maltepedeki anaokullar ; anaokulu maltepe ;   maltepedeki anaokulları ; anaokulu maltepe ; Feyzullah Ana Okul;Adatepe ANAOKULLARI; ; maltepedekianaokullar ,zümrütevler anaokulları ; maltepe yuvalar;maltepe kreÅler;idealtepe kreÅler;baÄlarbaÅı kreÅler;altayçeÅme kreÅler; 

 

 

 


Web Tasarım Panorama Ajans