Hakkımızda

YUMURCAK ANAOKULUNA GELDİ�İNİZ ANDA HER �OCU�UMUZ VE VELİMİZİN KENDİNİ �ZEL,G�VENLİ HİSSEDECE�İ,G�LEN Y�ZL�, SEVGİ DOLU ��RETMENLERİN BULUNDU�U SICACIK BİR E�İTİM YUVASINA ADIM ATARSINIZ.

KURUMSAL

           2-6 yaÅ� aralıÄ�ında çocuklarımıza çaÄ�daÅ� eÄ�itim yöntemleri (High Scope,Ã�oklu Zeka,Proje Tabanlı EÄ�itim) ve anaokulu çocuk geliÅ�imi mezunu deneyimli öÄ�retmenlerle geleceÄ�in temelini oluÅ�turacak eÄ�itimi veriyoruz. Her çocuk tektir düÅ�üncesiyle hareketle, çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doÄ�rultusunda Ã§alıÅ�malar yapıyoruz. 

YUMURCAK ANAOKULU FİZİKSEL �ZELLİKLERİ

         Nitelikli eÄ�itimin alt yapısı için fiziksel yapının kalitesinin önemli olduÄ�unu düÅ�ünüyoruz.Yumurcak Anaokulu - MALTEPE, YeÅ�illikler içinde, 350m2 kapalı, 200 m2 açık alana sahip  müstakil 2 katlı binada  hizmet vermekteyiz. Ã�ocuklarımızın fiziksel geliÅ�imini destekleyici, hareket ihtiyacını giderecek eÄ�itim materyalleri ve oyuncaklarla donatılmıÅ�, özgürce oyun oynayabilecekleri bahçemiz ve  Okul öncesi eÄ�itim için özel olarak düzenlenmiÅ� sınıflarımız, kıÅ� bahçemiz, mutfak, 2 katta tuvalet, uyku odası, sanat odası, ferah, aydınlık binamız çocukların keyifle yaÅ�ayabilecekleri bir yapı olarak tasarımlanmıÅ�tır.

devren anaokulu maltepe
Binamızın mevcut durumu ve ta�ıyıcı sistemleri hakkında İstanbul Teknik �niversitesi tarafından depreme dayanıklılık raporu alınmı�tır.

YUMURCAK ANAOKULU EÄ�Ä°TÄ°M AMACIMIZ

         KiÅ�iliÄ�i geliÅ�miÅ�, ulusal ve evrensel deÄ�erlere sahip, çaÄ�daÅ�, yaratıcı, sorgulayan, araÅ�tıran, düÅ�üncelerini özgürce ifade eden, kendisi ve çevresi ile barıÅ�ık, çevre bilinci geliÅ�miÅ�, kitap okuma alıÅ�kanlıÄ�ı kazanmıÅ�, baÅ�arılı olmanın yanında neÅ�eli ve mutlu olmayı da baÅ�arabilmiÅ� bireyler yetiÅ�tirmektir.

YUMURCAK ANAOKULU YA� GRUPLARI

        Okulumuzda 2-6 yaÅ� çocuklarımıza, -oyun grubu,- anaokulu,- hazırlık sınıfları,Yumurcak Anaokulu - maltepe,olarak eÄ�itim verilmektedir.


Web Tasarım Panorama Ajans