Branş Derslerimiz

OKULUMUZDA UZMAN ÃÄRETMENLER TARAFINDAN VERÄ°LEN BRANÅ DERSLERÄ°NDE ONLARIN YETENEKLERÄ°NÄ° KEÅFEDÄ°YORUZ,GELÄ°ÅTÄ°RÄ°YORUZ.

 

                                                  

                                     

                                          MÃZÄ°K

Müzik derslerimiz okulumuzda orff tekniÄi ile uygulanmaktadır. Ãocuklarımıza etkinlik sırasında sadece Åarkı öÄretmek yerine farklı müzik aletlerini tanımaları, farklı sesleri keÅfetmeleri ve tüm derslerde olduÄu gibi oyun içinde eÄlenerek öÄrenmelerini saÄlıyoruz. Bu Åekilde enerjilerini olumlu yollarla dıÅarı vurarak, kendi ritimlerini yaratabiliyorlar. Sınıflarımızda ront ve drama çalıÅmalarını yapabilecekleri oyun alanında ritm aletleri ve yer minderleri bulunuyor. Etkinlikteki amacımız,çocuklarımızın müzikal yeteneklerini geliÅtirebileceÄi ortam yaratmak,kendine güvenen,duygularını en iyi Åekilde dile getiren, mutlu çocuklar yetiÅtirmek. Her ay yapılan besteci tanıtımları ile dünyaca ünlü besteler ve besteciler tanıtılarak entelektüel kazanımlar saÄlanmakta.

                               

                          MODERN DANS-FOLKLOR

Vücut koordinasyonu geliÅtirmenin yanında müzik dinleme ve ritme uygun hareket etme,gruba uyumlu davranmayı öÄreniyoruz Modern Dans ve Bale derslerimizde.Müzik eÅliÄinde dans ederek eÄleniyoruz,kendi dansımızı yaratarak yaratıcılıÄımızı geliÅtiriyoruz.

Halk Oyunları dersimizde kültürümüzü,giyim,müzik ve dans yönünden öÄrenerek,elele tutuÅup bir gruba dahil olmayı,gruba uyumlu davranmayı ve özgüven duygumuzu geliÅtiriyoruz.

                                                    

                                            RESÄ°M -SERAMÄ°K

 Okulumuzda yaratıcılıÄın geliÅimi için artık materyal çalıÅmalarına önem verilmektedir. Artistik beceriler kazanmaları, oyun hamurları, kil, baskı teknikleri, artık materyal ile çalıÅmalar, kolaj çalıÅmaları, resim,  gibi bazı temel teknikleri ve konuları öÄrenmek, çocuklarımızın kiÅiliklerini destekleyerek yaratıcı güçlerinde özgürce anlatıma girmelerini saÄlayacaktır.

 

 

 


Web Tasarım Panorama Ajans